Menu
Karimex Praha s.r.o.

Služby v PO

Pro zabezpečení plnění požadavků daných platnou legislativou z hlediska požární ochrany vám nabízíme následující dílčí služby:

  • Zpracování dokumentace PO - §15 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění a §27-40 vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci v platném znění
  • Začlenění vašich činností do kategorie podle požárního nebezpečí - dle §4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění
  • Školení zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců, preventistů, odborné přípravy členů preventivních požárních hlídek - § 16 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění, §23-26, 36 vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci v platném znění
  • Provádění pravidelných kontrol dodržování předpisů o PO se záznamem do požární knihy - dle §5 odst 1e) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění a §12-13 vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci v platném znění
  • Odborná pomoc při tvorbě vnitřních předpisů
  • Odborná pomoc při řešení úkolů na úseku PO
  • Poradenská činnost v PO

Všechny tyto služby lze zajistit v plném rozsahu, nebo jednotlivě na základě individuální objednávky.

Proč my?

  • ochota
  • flexibilita
  • seriózní jednáníSpolehlivá firma 2023